КЛУБ РОБОТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.ШУМЕН

Контакти

Можете да ни намерите на адрес :

гр.Шумен, бул.Велики Преслав 51

Професионална гимназия по механотехника, електроника,

телекомуникации и транспорт "Христо Ботев"

pgmet@icon.bg